2. ULUSAL YAPI KONGRESİ

3-5 Haziran 2015 tarihleri arasında Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin düzenlediği ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nin ev sahipliği yaptığı "2. Ulusal Yapı Kongresi -  Yapı Üretimi, Kullanımı ve Koruma Süreçleri" başlıklı kongre Ankara'da ODTÜ Mimarlık Amfisi'nde yapılacaktır. Kongrenin ana temaları, "Yapı Malzemeleri", "Yapım Teknikleri ve Uygulama Detayları", "Yapı Denetimi ve Güvenliği", "Yapım-Bilgi Teknolojileri İlişkileri", "Kültürel Mirasın Korunması", "Çevresel Kontrol" ve "Yapım Yönetimi" konularını kapsamaktadır.

2nd NATIONAL BUILDING CONGRESS

THe 2nd National Building Congress on Building Production, Use and Conservation Processes will be held in Ankara on June 3-5, 2015. The Congress is organized by The Chamber of Turkish Architects - Ankara Branch and hosted by METU Faculty of Architecture. The Congress will take place in Architecture Amphitheater in METU. The main themes of the Congress are "Building Materials", "Construction Techniques and Working Details", Building Control and Safety", Construction-Information Technologies Relations", "Cultural Heritage Conservation", "Environmental Control" and  "Construction Management". 

Konferans programı için burayı tıklayınız / Click here for conference program
You may find detailed information from: http://yapikongresi.mimarlarodasiankara.org/