2020-2021 Fall Semester Starts!

METU Fall’20-21 semester starts online on the 12th of October!
 
2020-2021 Güz Dönemi Başlıyor!
 
ODTÜ Güz’20-21 dönemi 12 Ekim’de çevrimiçi olarak başlıyor!