50+ /26: Seminar

"Ankara in 18th Century Through Ankara Painting in Amsterdam Rijkmuseum" 
 
Erman Temur
 
20.11.2018 | 12:30 (Tuesday) @ METU Faculty of Architecture, Kubbealtı
 
50+ /26 Seminer
 
"Amsterdam Rijkmuseum’daki Ankara Tablosu Üzerinden 18. Yüzyılda Ankara"

Erman Temur
 
20.11.2018 | 12:30 (Salı) @ ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Kubbealtı