AH 604 and AH 504 Seminar Presentations | Fall 2023-2024

METU Architectural History Graduate Program, Fall 2023-2024, AH 604 PhD Seminar and AH 504 Master Seminar presentations will take place on Friday, January 19, 2024, between 11:30-15:30 at Kubbealtı. Online access will also be provided via Microsoft Teams. You can find the presentation program and abstracts here.

 

ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı, 2023-2024 Güz, AH 604 Doktora Semineri ve AH 504 Yüksek Lisans Semineri sunuşları, 19 Ocak 2024 Cuma günü 11:30-15:30 arasında Kubbealtı'nda gerçekleşecektir. Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi bağlantı olanağı da sağlanacaktır. Sunuş programı ve özetlerine buradan ulaşabilirsiniz.