ARCH 201 Field Trip

Our 2nd year studio group, run by Prof. Dr. Güven A. Sargın, Assoc. Prof. Dr. İnci Basa, Assoc. Prof. Dr. Ela Aral, part-time instructors Barış Yağlı, Müge Cengizkan, Fatih Cengiz Öz and research assistants Gonca Tunçbilek, Neris Parlak, Elif Öztek, Melih Cin, Sinan Cem Kızıl and Gökçe Nihan Taşkın was in Tuz Gölü (Salt Lake) for their final project.
 
Prof. Dr. Güven A. Sargın, Doç. Dr. İnci Basa, Doç. Dr. Ela Aral, yarı zamanlı öğretim görevlileri Barış Yağlı, Müge Cengizkan, Fatih Cengiz Öz ve araştırma görevlileri Gonca Tunçbilek, Neris Parlak, Elif Öztek, Melih Cin, Sinan Cem Kızıl ve Gökçe Nihan Taşkın tarafından yürütülen 2. sınıf stüdyo grubumuz final projesi kapsamında Tuz Gölü'ndeydi.