ARCH 301 Field Trip

Our 3rd year studio group, run by Prof. Dr. Mualla Erkılıç and research assistant Ömer Faruk Alp, was in the field trip that they visited some sample buildings for their final project.
 
Prof. Dr. Mualla Erkılıç ve araştırma görevlisi Ömer Faruk Alp tarafından yürütülen 3. sınıf stüdyo grubumuz final projesi kapsamında örnek binaları ziyaret ettikleri gezideydiler.