ARCH 301 Field Trip

Our 3rd year studio group, run by Assoc. Prof. Dr. Haluk Zelef, Inst. Hasan Okan Çetin and research assistant Ece Yoltay, was in Sıhhıye and Cebeci İnönü Stadium, for their final project.
 
Doç. Dr. Haluk Zelef, Öğr. Gör. Hasan Okan Çetin ve araştırma görevlisi Ece Yoltay tarafından yürütülen 3. sınıf stüdyo grubumuz final projesi kapsamında Sıhhıye ve Cebeci İnönü Stadyumu'ndaydı.