ARCH 302 Field Trip

Our 3rd year studio group, run by Assoc. Prof. Dr. Haluk Zelef, Inst. Hasan Okan Çetin and Res. Asst. Ece Yoltay, was in Antalya, for their final project.

-

Doç. Dr. Haluk Zelef, Öğr. Gör. Hasan Okan Çetin ve Araş. Gör. Ece Yoltay tarafından yürütülen 3. sınıf stüdyo grubumuz final projesi kapsamında Antalya'daydı.