ARCH 393 Principles of Cultural Heritage Conservation Field Trip

Students of ARCH 393 Principles of Cultural Heritage Conservation, run by Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan, Assoc. Prof. Dr. Güliz Bilgin Altınöz, Inst. Dr. Fuat Gökçe, Inst. Dr. Pınar Aykaç, Inst. Dr. Özgün Özçakır and research assistants Mercan Yavuzatmaca, Meltem Çetiner, Cansu Ekici and Merve Öztürk were in Eskişehir for their project.

Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan, Doç. Dr. Güliz Bilgin Altınöz, Öğr. Gör. Dr. Fuat Gökçe, yarı zamanlı öğretim görevlileri Dr. Pınar Aykaç, Dr. Özgün Özçakır ve araştırma görevlileri Mercan Yavuzatmaca, Meltem Çetiner, Cansu Ekici and Merve Öztürk tarafından yürütülen ARCH 393 Principles of Cultural Heritage Conservation dersi öğrencileri, dönem projeleri kapsamında Eskişehir'deydiler.