ARCH 401 Field Trip

Our 4th year studio group, run by Prof.Dr. Cana Bilsel, Assist. Prof. Dr. Koray Pekeriçli, part-time Inst. Eren Başak and research assistants Duygu Simser and Serdar Erişen was in İzmir for their final project.   

Prof.Dr. Cana Bilsel, Dr. Öğr. Üyesi Koray Pekeriçli, yarı zamanlı Öğr. Gör. Eren Başak ve araştırma görevlileri Duygu Simser ve Serdar Erişen tarafından yürütülen 4. sınıf stüdyo grubumuz final projesi kapsamında İzmir'deydi.