ARCH 401 Field Trip

Our 4th year studio group, run by Prof. Dr. Ayşen Savaş, Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, part-time Inst. Onat Öktem and Res. Assist. Sezin Sarıca was in Skopje for their final project.   

Prof. Dr. Ayşen Savaş, Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, yarı zamanlı Öğr. Gör. Onat Öktem ve Araş. Gör. Sezin Sarıca tarafından yürütülen 4. sınıf stüdyo grubumuz final projesi kapsamında Üsküp'teydi.