'Architecture and Endurance' | European Architectural History Network (EAHN) Thematic Conference

European Architectural History Network (EAHN) Thematic Conference 'Architecture and Endurance' will be hosted by METU Department of Architecture between September 30 - October 2, 2021 in Ankara. You can find detailed information about the conference and CfP at the link: endurancearch.wordpress.com
 
 "Mimarlık ve Dayanıklılık" Konferansı | Avrupa Mimarlık Tarihi Ağı (EAHN)
 
Avrupa Mimarlık Tarihi Ağı (EAHN) "Mimarlık ve Dayanıklılık" başlıklı tematik konferansı ODTÜ Mimarlık Bölümü tarafından 30 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecektir.  Bildiri özetleri çağrısı ve konferansla ilgili ayrıntılı bilgi konferansın web sitesinde yer almaktadır: endurancearch.wordpress.com

click here for the large version of the poster