BS 601 and BS 501 Seminar Presentations | Fall 2023-2024

METU Building Science Graduate Program, Fall 2023-2024, BS 601 PhD Seminar and BS 501 Master Seminar presentations will take place on Wednesday, January 17, 2024, between 08:40-12:40 at Kubbealtı. Online access will also be provided via Microsoft Teams. You can find the presentation program and abstracts here.

 

ODTÜ Yapı Bilimleri Lisansüstü Programı, 2023-2024 Güz, BS 601 Doktora Semineri ve BS 501 Yüksek Lisans Semineri sunuşları, 17 Ocak 2024 Çarşamba günü 08:40-12:40 arasında Kubbealtı'nda gerçekleşecektir. Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi bağlantı olanağı da sağlanacaktır. Sunuş programı ve özetlerine buradan ulaşabilirsiniz.