Cocoon : A Computational Design Workshop Exhibition

Faculty of Architecture | September 27 - October 21
 
Cocoon: Bir Hesaplamalı Tasarım Çalıştayı Sergisi
 
Mimarlık Fakültesi | 27 Eylül - 21 Ekim