CONS 604 and CONS 504 Seminar Presentations | Fall 2023-2024

METU Graduate Program in Conservation of Cultural Heritage, Fall 2023-2024, CONS 604 PhD Seminar and CONS 504 Master Seminar presentations will take place online on Friday, January 26, 2024, between 09:30-16:30. Access will be provided via Zoom. You can find the presentation program and abstracts here.

 

ODTÜ Kültürel Mirası Koruma Lisansüstü Programı, 2023-2024 Güz, CONS 604 Doktora Semineri ve CONS 504 Yüksek Lisans Semineri sunuşları, 26 Ocak 2024 Cuma günü 09:30-16:30 arasında çevrimiçi olarak gerçekleşecektir. Çevrimiçi bağlantı Zoom üzerinden sağlanacaktır. Sunuş programı ve özetlerine buradan ulaşabilirsiniz.