Conservation in Flux: Changing Paradigms in Conservation of Cultural Heritage in Different Geographies & Contexts // Devinim İçinde Koruma: Kültürel Miras Korumanın Farklı Coğrafyalar ve Bağlamlarda Değişen Paradigmaları

50+1/15: Seminar
Rock Art Recording: Community Involvement with Heritage
Didier Bouakaze-Khan
15.01.2016 I 12:03 (Friday) @ Faculty of Architecture, Kubbealtı