Department of Architecture Fall Seminars’18

In the context of "Department of Architecture Fall Seminars’18", the seminar titled “With Resources of Turkey, for Turkey's Resources: Ductile Iron Pipe and Fittings Production Processes?” will be presented by Nurdan Yücel (Samsun Makina - Quality Control Manager) on 13th of November 2018 Tuesday, between 13.40 and 16.00, in Kubbealtı Hall.
 
Mimarlık Bölümü Güz'18 Sunuşları 
 
"Mimarlık Bölümü Güz'18 Sunuşları" kapsamında, Mimarlık Fakültesi Kubbealtı Salonu'nda 13 Kasım 2018 Salı günü, Sayın Nurdan Yücel (Samsun Makina Kalite Kontrol Müdürü) tarafından, 13:40 - 16:00 saatleri arasında “Türkiye’nin Kaynaklarıyla Türkiye’nin Kaynakları için: Düktil Demir Boru ve Bağlantı Ekipmanları Üretim Aşamaları” başlıklı seminer verilecektir.