Futurist Objects Online Exhibition

Department of Architecture course conducted by Belgin Turan Özkaya and Gizem Güner titled ‘ARCH 448: Issues and Problems in “Modernism"’ is glad to present an online exhibition where students of the course revisited the Futurism of the 20th century and designed a Futurist Object.
 
Futurism and the futurist objects have been reinterpreted in different ways by each student and gave way to their manifestations in different media such as conceptual design, city plan, performance, photography, dance, daily object, sound/music and film.
 
You can visit the online exhibition where students presented their works in video explanations and share your comments via the comment box below from the website.
 
https://metuarch448futuristobjects.wordpress.com/
 
Fütürist Nesneler Çevrimiçi Sergi
 
Mimarlık bölümü derslerinden, Belgin Turan Özkaya ve Gizem Güner tarafından yürütülen ‘ARCH 448: Issues and Problems in "Modernism"’ kapsamında lisans öğrencilerinin 20. yüzyıl Fütürizmini ele aldıkları ve birer tasarım hazırladıkları çalışmalarını bir internet sergisi olarak sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız.
 
Fütürizm ve fütürist nesneler her öğrenci tarafından farklı şekillerde ele alınarak, bir haftalık bir çalışma sonrasında sergide göreceğiniz kavramsal tasarım, kent planı, performans, fotoğraf, dans, günlük nesne, ses ve film üretimleri olarak ortaya çıktılar.
 
Öğrencilerin video açıklamalarıyla sundukları bu çalışmaları aşağıdaki adres üzerinden ziyaret edebilirsiniz, düşüncelerinizi internet sayfasındaki en altta bulunan yorum kutusundan paylaşabilirsiniz.
 
https://metuarch448futuristobjects.wordpress.com/