III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı - III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü işbirliği ile 3-5 Mayıs 2021 tarihleri arasında ‘KENT MORFOLOJİLERİ - Kentsel Form Araştırmalarında Çok Boyutlu Yaklaşımlar’ başlığı altında düzenlenecektir. Kentsel morfoloji alanıyla ilgilenen tüm araştırmacıların davetli olduğu sempozyuma bildiri özeti göndermek için son tarih 20 Temmuz 2020. Ayrıntılı bilgi için:
 
https://kentselmorfolojisempozyumu2021.wordpress.com
 
III. Urban Morphology Symposium
 
Turkey Urban Morphology Research Network - III. Urban Morphology Symposium will be organized under the title of "URBAN MORPHOLOGIES - Multidimensional Approaches in Urban Form Research" by METU Department of Architecture & Department of City and Regional Planning on May 3-5, 2021. All researchers who are interested in the field of urban morphology are invited to submit an abstract until July 20, 2020.

kent morfolojisi 3