“Immersive and Responsive Environments” Workshop

Performative Architectural Design in Mixed Reality 
 
23-24 November 2018 I 9:30-17.30 I METU Faculty of Architecture I Room 90-A
 
For application and further information, visit: bit.ly/holoarch
 

"Duyarlı ve Çevreleyen Ortamlar" Çalıştayı
 
Karma Gerçeklikte Performans Temelli Mimari Tasarım
  
23-24 Kasım 2018 I 9:30-17.30 I ODTÜ Mimarlık Fakültesi I Oda: 90-A
 
Başvuru ve daha fazla bilgi için ziyaret edin: bit.ly/holoarch

İpek Gürsel Dino, Elif Sürer, Şahin Akın, Oğuzcan Ergün