METU Architectural History Graduate Researches Symposium

METU Architectural History Graduate Researches Symposium will be held at Faculty of Architecture's Kubbealtı on 21-22 December 2017.
Click here for symposium program.
 
ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu 21-22 Aralık 2017'de Mimarlık Fakültesi Kubbealtı'nda gerçekleşecek.
Sempozyum programı için buraya tıklayınız.