METU Talks ARCHITECTURAL HISTORY / ODTÜ MİMARLIK TARiHİ Konuşmaları

Özge Öztekin, Hacettpe Üniversitesi
 
Şiir ve Mimari (II): XIX. Yüzyılda Yazılmış Divanlardaki Tarih Manzumelerinde Devrin Mimari Yapılarının İşlenişi
 
16.05.2017 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı
 
Click here for detailed information.