MİAK Accreditation

Middle East Technical University, Faculty of Architecture Undergraduate Program in Architecture has been qualified for accreditation between 3 October 2022 and 3 October 2028 as a result of the evaluation made by the Architecture Accreditation Board (MİAK-MAK). You can find the documents of accreditation here.

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Mimarlık Lisans Programı, Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MiAK-MAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 3 Ekim 2022 ve 3 Ekim 2028 tarihleri arasında akreditasyona hak kazanmıştır. Akreditasyon belgelerine buradan ulaşabilirsiniz.