Mimarlık Bölümü Bahar Sunuşları '16 kapsamında 'Kiremit Kaplamalı Çatı Sistemleri ve Uygulama Prensilpleri"

Mimarlık Bölümü Bahar Seminerleri'16 kapsamında 5 Nisan 2016 Salı günü saat 13.30-15.30 arasında Kubbealtı'nda, Sn. Y. Mimar Volkan Sipahioğlu ve Sn. Mimar Cem Muratoğlu tarafından “Kiremit Kaplamalı Çatı Sistemleri ve Uygulama Prensipleri” isimli seminer gerçekleştirilecektir.

In the context of "Department of Architecture Spring Seminars’16", the seminar on “Roof Tile Cladding Systems and Application Principles ” will be held on 5th of April 2016 Tuesday, between 13.30 and 15.30, in Kubbealtı hall with the presentation of M. Arch. Volkan Sipahioğlu and B. Arch Cem Muratoğlu.