Nurus Field Trip

Our 4th year studio group, run by Prof. Dr. Ayşen Savaş, Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, part-time Inst. Onat Öktem and Emre Erkal and Res. Assist. Sezin Sarıca was in production factory of Nurus.
 
Prof. Dr. Ayşen Savaş, Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, yarı zamanlı Öğr. Gör. Onat Öktem, Emre Erkal ve Araş. Gör. Sezin Sarıca tarafından yürütülen 4. sınıf stüdyo grubumuz Nurus'un üretim fabrikasındaydı.