Öncü Ceren Varol Alicik and Ömer Kaya - Innovative Approaches in Construction Chemicals: Concrete Admixture and Waterproofing Technologies

In the context of the Faculty of Architecture, Department of Architecture Fall Seminars, an Online Seminar entitled “Innovative Approaches in Construction Chemicals: Concrete Admixture and  Waterproofing Technologies” will be given by Öncü Ceren Varol Alicik and Ömer Kaya between 13.40-16.30, on December 08, 2020, Tuesday.
 
You can reach the event poster here.
 
Öncü Ceren Varol Alicik ve Ömer Kaya - Yapı Kimyasallarında Yenilikçi Yaklaşımlar: Beton Katkı ve Su Yalıtımı Teknolojileri
 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Güz Sunuşları kapsamında, 08 Aralık 2020 Salı günü, Sn. Öncü Ceren Varol Alicik ve Sn. Ömer Kaya tarafından saat 13:40-16:30 arasında “Yapı Kimyasallarında Yenilikçi Yaklaşımlar: Beton Katkı ve Su Yalıtımı Teknolojileri” konu başlıklı Online Seminer gerçekleştirilecektir.
 
Etkinlik posterine buradan ulaşabilirsiniz.