Places/Times/People: Health and Architectural History

The 13th Architectural History Graduate Symposium on "Places/Times/People: Health and Architectural History" organized by the METU Architectural History Graduate Program will be held at our faculty on 21-22 December 2023. You can find the symposium program and the book of abstracts here.

 

This year, the symposium welcomes two esteemed scholars as keynote speakers. On December 21, 2023, at 4:30 PM, Prof. Dr. Mohammad Gharipour, Director of the Architecture Program at the University of Maryland, will give a lecture on "Public Health and the Early Modern Urban Landscapes of the Persianate World". On December 22, 2023, at 5:00 PM, Dr. Davide Deriu, member of the Architectural Humanities Department at the Westminster University, will be delivering a speech titled "On Balance: Architecture and Vertigo", which is also the title of his recent book.

 

The keynote speeches will be hosted on Microsoft Teams and can be attended collectively at Kubbealtı. Online meeting information is provided below.

_

 

ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı'nın düzenlediği "Mekanlar/Zamanlar/İnsanlar: Sağlık ve Mimarlık Tarihi" konulu 13. Mimarlık Tarihi Lisansüstü Sempozyumu 21-22 Aralık 2023 tarihlerinde Kubbealtı'nda gerçekleşecektir. Sempzyum programı ve özet kitapçığına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bu yıl Mimarlık Tarihi Lisansüstü Sempozyumu iki değerli araştırmacıyı Keynote konuşmacıları olarak ağırlayacaktır. Bu konuşmaların ilki Maryland Üniversitesi Mimarlık Programı Direktörü Prof. Dr. Mohammad Gharipour tarafından "Public Health and the Early Modern Urban Landscapes of the Persianate World" başlığı ile 21 Aralık 2023 Perşembe, saat 16:30'da gerçekleşecektir. İkincisi ise Westminster Üniversitesi'nde çalışmalarına devam eden Dr. Davide Deriu tarafından yeni kitabı ile aynı ismi taşıyan "On Balance: Architecture and Vertigo" başlığı ile 22 Aralık 2023 Cuma, saat 17:00'da gerçekleşecektir.

 

Konuşmalar MicrosoftTeams programı üzerinden gerçekleşecek olup Kubbealtı'nda da toplu olarak takip edilebilecektir. Çevrimiçi toplantı bilgileri aşağıda yer almaktadır.

 

21 Aralık 2023 Perşembe @ 16:30  Keynote Speaker: Mohammad Gharipour

Meeting ID: 242 785 836 567  Passcode: odMrDE

 

22 Aralık 2023 Cuma @17:00 Keynote Speaker: Davide Deriu

Meeting ID: 270 079 466 192 Passcode: Khj5ck