ProCNC Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Projesi

ODTÜ'nün ortaklığını yaptığı ve bölümümüz elemanlarından Doç. Dr. Arzu Gönenç Sorguç'un yürütücülüğünü üstlendiği Erasmus+ KA2 projesi "ProCNC Design of Curriculum for Woodworking CNC Operators in Turkey", Türkiye’de mobilya ve ahşap işleme alanında çalışan CNC operatörleri için ihtiyaca yönelik bir eğitim müfredatının geliştirilmesi hedefi ile Avrupa Birliği’ndeki mevcut uygulamalar gözden geçirilerek, sektörün Türkiye’deki mevcut durumu ve CNC operatörlerinin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik  analiz gerçekleştirilmesi  amacıyla 01/09/2014-31/08/2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Proje ile ilgili detaylı bilgiyi http://www.pro-cnc-sp.com/ websitesinden takip edebilirsiniz.