"Rural Heritage: From Conception to Conservation” Symposium

"Rural Heritage: From Conception to Conservation” which is an international symposium aiming at discussing the various aspects of ‘rural heritage’ by bringing academicians together from different disciplines, will be held in METU Faculty of Architecture, Kubbealtı on 31th May Friday, between 09.00 - 19.30. International symposium is co-organized by METU Graduate Program of Conservation of Cultural Heritage and ICOMOS Turkey. The language of the symposium is English.
 
ODTÜ Mimarlık Bölümü, Kültürel Mirası Koruma Lisansüstü Programı ile ICOMOS Türkiye işbirliği ile düzenlenen ‘Kırsal Miras’ konusunu farklı disiplinlerin bakış açılarını, farklı yaklaşım ve örnekleri bir araya getirerek tartışmayı amaçlayan “Rural Heritage: From Conception to Conservation | Anlayıştan Korumaya Kırsal Miras” başlıklı uluslararası sempozyum, 31 Mayıs 2019 Cuma günü, 9.00-19.30 saatleri arasında, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Kubbealtı'nda düzenlenecektir. Sempozyumun dili İngilizce’dir.