AH 504 and AH 604 Seminar Presentations | Spring 2022-2023

METU History of Architecture Graduate Program, Spring 2022-2023, AH 504 and AH 604 Seminar presentations will take place on June 22, 2023, between 10:30-15:00 at Kubbealtı and Zoom in a hybrid format. You can find the presentation program here.

 

ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı, 2022-2023 Bahar, AH 504 ve AH 604 Seminer sunumları, 22 Haziran 2023 tarihinde 10.30-15.00 arasında Kubbealtı ve Zoom'da hibrit olarak gerçekleşecektir. Sunum programına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Meeting ID: 979 9658 9995

Password: 867651