ACCREDITATION

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Lisans Programı (İngilizce), MİMARLIK AKREDİTASYON KURULU (MiAK-MAK) tarafından MiAK-MAK Akreditasyon Koşulları (2021) kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda MiAK-MAK Akreditasyon Süreçleri (2021)’nin 7.1. maddesinde belirtilen 6 YILLIK AKREDİTASYON’a (3 Ekim 2022 - 3 Ekim 2028) hak kazanmıştır.

MİAK Akreditasyon Belgesi

MİAK Akreditasyon Bildirim Belgesi

MİAK Akreditasyon Karar Gerekçesi Belgesi