Announcements

event
Graduate Program in Architectural History First Meeting: Online Orientation for the Newcomers

The Zoom Link for the meeting will be sent to the newcomers. If you have not received an e-mail from us please contact metu.harch.symposium@gmail.com
 
Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans Programı İlk Buluşma: Yeni Gelenler İçin Çevrimiçi Oryantasyon
 
Yeni gelenlere toplantı için Zoom linki gönderilecektir. Bizden e-posta almadıysanız lütfen metu.harch.symposium@gmail.com ile iletişime geçin.
 
Photograph: archives.saltresearch.org

 

event
2020-2021 Fall Semester Starts!

METU Fall’20-21 semester starts online on the 12th of October!
 
2020-2021 Güz Dönemi Başlıyor!
 
ODTÜ Güz’20-21 dönemi 12 Ekim’de çevrimiçi olarak başlıyor!
 

news
First-Year Students Online Meeting

We are welcoming first-year students to our department with an online meeting that will be held on Thursday (08.10.2020) at 14:30 with the participation of the department chairperson and the advisors of the first-year students. The meeting will take place on the Cisco Webex platform. All first-year students are kindly requested to check their school e-mail inbox for the meeting details and participate the meeting.
 
Birinci Sınıf Öğrencileri için Çevrimiçi Buluşma
 
Bölüme yeni katılan birinci sınıf öğrencileriyle 08.10.2020 Perşembe günü saat 14:30'de bölüm başkanı ve birinci sınıf danışmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek çevrimiçi tanışma toplantısında bir araya gelinecektir. Cisco Webex çevrim içi etkinlik platformunda gerçekleşecektir. Tüm birinci sınıf öğrencilerinin toplantı detayları için okul e-postalarının gelen kutusunu kontrol etmeleri ve toplantıya katılımda bulunmaları rica olunur.


 

conference
'Architecture and Endurance' | European Architectural History Network (EAHN) Thematic Conference

European Architectural History Network (EAHN) Thematic Conference 'Architecture and Endurance' will be hosted by METU Department of Architecture between September 30 - October 2, 2021 in Ankara. You can find detailed information about the conference and CfP at the link: endurancearch.wordpress.com
 
 "Mimarlık ve Dayanıklılık" Konferansı | Avrupa Mimarlık Tarihi Ağı (EAHN)
 
Avrupa Mimarlık Tarihi Ağı (EAHN) "Mimarlık ve Dayanıklılık" başlıklı tematik konferansı ODTÜ Mimarlık Bölümü tarafından 30 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecektir.  Bildiri özetleri çağrısı ve konferansla ilgili ayrıntılı bilgi konferansın web sitesinde yer almaktadır: endurancearch.wordpress.com

click here for the large version of the poster

exhibiton
Elsewhere Graduation Exhibition

The online exhibition “Elsewhere” which embodies graduation projects of the 4th year architectural design studio is open in the link below.
http://www.odtuarchgrad.com/
 
Elsewhere (Başka Yerde) Mezuniyet Sergisi
 
ODTÜ Mimarlık Bölümü 4. sınıf mimari tasarım stüdyosu mezuniyet projelerini içeren “Elsewhere” çevrimiçi sergisi aşağıdaki bağlantıda ziyarete açıktır.
http://www.odtuarchgrad.com/
 

news
METU Department of Architecture Introductory Video

METU Department of Architecture prepared an introductory video for prospective students. You can access the video through Youtube.
 
youtu.be/y7ZpnZUx5Y4
 
ODTÜ Mimarlık Bölümü Tanıtım Videosu
 
ODTÜ Mimarlık Bölümü üniversite adaylarına yönelik bir tanıtım videosu hazırlamıştır, videoya Youtube üzerinden de ulaşabilirsiniz.
 

online lecture
Middle East Technical University - Department of Architecture 2020 Arch 190 Summer Practice Building Construction Module

ARCH 190 - Introduction to Surveying and Construction Techniques summer practice "Building Construction Module" aims to provide fundamental knowledge to the 1st year students of Department of Architecture on "construction materials, their performance properties, selection criteria for their use in buildings, construction techniques, and application stages". The training workshop on Building Construction Practice will be held online between June 30 - July 10, 2020. The online training activities, composed of "theoretical session" and "practice session", are given by the experts of corresponding companies. The program of the online training activities can be accessed by the link below.
 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi- Mimarlık Bölümü 2020 Yılı Arch 190 Yaz Stajı Yapı Modülü Uygulaması
 
Mimarlık Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinin, "yapı malzemeleri, performans özellikleri, uygulamalarına yönelik seçim kriterleri, uygulama alanları, uygulama teknikleri ve aşamaları" kapsamında  bilgilenmelerini sağlamaya yönelik ARCH 190 - Introduction to Surveying and Construction Techniques stajının "Yapı Modülü" 2020 yılında 30 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir. Firmaların birer günlük katılımı ile sürdürülecek  ve "teorik bilgilendirme" ve "uygulama eğitimi" çerçevesinde yapılacak çevrimiçi uygulama etkinliğinin programına aşağıdaki linkten erişilebilir.
 
Link: Program pdf dosyası
 

call for papers
III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı - III. Kentsel Morfoloji Sempozyumu, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve Şehir ve Bölge Planlama Bölümü işbirliği ile 3-5 Mayıs 2021 tarihleri arasında ‘KENT MORFOLOJİLERİ - Kentsel Form Araştırmalarında Çok Boyutlu Yaklaşımlar’ başlığı altında düzenlenecektir. Kentsel morfoloji alanıyla ilgilenen tüm araştırmacıların davetli olduğu sempozyuma bildiri özeti göndermek için son tarih 20 Temmuz 2020. Ayrıntılı bilgi için:
 
https://kentselmorfolojisempozyumu2021.wordpress.com
 
III. Urban Morphology Symposium
 
Turkey Urban Morphology Research Network - III. Urban Morphology Symposium will be organized under the title of "URBAN MORPHOLOGIES - Multidimensional Approaches in Urban Form Research" by METU Department of Architecture & Department of City and Regional Planning on May 3-5, 2021. All researchers who are interested in the field of urban morphology are invited to submit an abstract until July 20, 2020.

kent morfolojisi 3

event
2019-2020 Spring Semester Final Juries

Spring 2019-2020 online final juries of the Design Studios in the Department of Architecture will be held between 1-9 June 2020.
Click here for the program of the juries.
 
Mimarlık Bölümü Tasarım Stüdyoları 2019-2020 Bahar dönemi çevrimiçi final jürileri 1-9 Haziran 2019 tarihleri arasında.
Jüri programına buradan ulaşabilirsiniz.
 

online lecture
BIM - Building Information Modelling Online Presentation by Eren Çıracı

An online presentation by Eren Çıracı entitled "Building Information Modelling" arranged by VBenzeri@METU will be held on 15th of May 2020 at 10.00. You can reach to event poster by clicking here.
 
BIM - Yapı Bilgi Modellemesi - Eren Çıracı Çevrimiçi Sunuşu
 
VBenzeri@METU'nun düzenlediği Eren Çıracı tarafından yapılacak olan "Yapı Bilgi Modellemesi" başlıklı çevrimiçi sunum 15 Mayıs 2020'de saat 10.00'da gerçekleşecektir. Etkinlik posterine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 

conference
Department of Architecture Spring Seminars' 20

In the context of Faculty of Architecture, Department of Architecture Spring Seminars, an Online Seminar entitled "Innovative Approaches in Construction Chemicals: Concrete Admixture Technologies" will be given by Ömer Kaya and Ceren Varol between 15.00-16.30, on April 28, 2020, Tuesday.
 
You can reach the event poster here.
 
Mimarlık Bölümü Bahar Sunuşları' 20

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bahar Sunuşları kapsamında, 28 Nisan 2020 Salı günü, Sn. Ömer Kaya ve Sn. Ceren Varol tarafından saat 15:00-16:30 arasında "Yapı Kimyasallarında Yenilikçi Yaklaşımlar: Beton Katkı Teknolojileri" konu başlıklı Online Seminer gerçekleştirilecektir.
 
Etkinlik posterine buradan ulaşabilirsiniz.
 

lecture
Dutch Campus Designs: Planning Post-war Campuses in the Netherlands

A lecture by Esther Gramsbergen from TU Delft, entitled “Dutch Campus Designs: Planning Post-war Campuses in the Netherlands”, arranged by in the scope of ARCH 505 Joint International Architectural Design Studio that is given by Prof. Dr. Ayşen Savaş, will be held on the 9th of March 2020, at 12:30 in the Kubbealtı Hall.

Prof. Dr. Ayşen Savaş tarafından verilmekte olan ARCH 505 Joint International Architectural Design Studio kapsamında düzenlenmiş olan, TU Delft’ten Esther Gramsbergen’in “Dutch Campus Designs: Planning Post-war Campuses in the Netherlands” başlıklı sunuşu 9 Mart 2020 Pazartesi günü saat 12.30’da Kubbealtı'nda gerçekleştirilecektir.

event
Talk by Miyase İlknur, Elazığ'da Kentleşme ve Planlama: Deprem Sonrası Tespitler ve Görüşler

A lecture by Miyase İlknur entitled “Elazığ'da Kentleşme ve Planlama: Deprem Sonrası Tespitler ve Görüşler”, arranged by Prof.Dr. Abdi Güzer, Assoc. Prof.Dr. Lale Özgenel, Part-time Inst. Kadri Atabaş, Res. Asst. Nadide Gür and Ece Yoltay group, in the scope of ARCH 402, will be held on the 20th of February 2020, at 11.00 in the Kubbealtı Hall.
 
ARCH 402 dersi, Prof.Dr. Abdi Güzer, Doç.Dr. Lale Özgenel, Yarı zamanlı Öğr. Gör. Kadri Atabaş, Araş. Gör. Nadide Gür ve Ece Yoltay grubu kapsamında düzenlenmiş olan, Miyase İlknur'un “Elazığ'da Kentleşme ve Planlama: Deprem Sonrası Tespitler ve Görüşler” adlı sunuşu 20 Şubat 2020 tarihinde saat 11:00'de Kubbealtı'nda gerçekleştirilecektir.
 

event
Whatareweupto? Lisansüstü Mezun Semineri

ODTÜ Mimarlık Lisansüstü Programı tarafından 14 Şubat 2020 saat 13.00’te, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Kubbealtı Salonu’nda düzenlenecek olan “Whatareweupto?” adlı yüksek lisans tezlerinin sunulacağı seminere davetlisiniz. For the program, click here.
 
Whatareweupto? Graduate Program Seminar
 
You are invited to a seminar entitled “Whatareweupto?” to be held by METU Graduate Program of Architecture on 14 February 2020 at 13.00 p.m. in METU Faculty of Architecture Kubbealtı Hall.
Etkinlik programı için tıklayınız.
 

news
2019-2020 Spring Semester Starts!

METU Spring '19-20 semester starts on the 3rd of February.
 
2019-2020 Bahar Dönemi Başlıyor!

ODTÜ Bahar '19-20 dönemi 3 Şubat'ta başlıyor.
 

event
Panel on (Post-)Socialist Memory and Transgression

METU Architectural History kindly invites you all to the panel on “(Post-)Socialist Memory and Transgression” which will be held on February 10 @METU Faculty of Architecture, Kubbealtı Hall.
For the program, click here.
 

ODTÜ Mimarlık Tarihi, herkesi 10 Şubat'ta ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Kubbealtı Salonu'nda yapılacak olan “(Post-)Socialist Memory and Transgression” paneline davet ediyor.
Program için tıklayınız.
 

event
METU Talks ARCHITECTURAL HISTORY

The 66th of METU Architectural History Talks will take place on January 1, 2020, with Ahmet Erdem Tozuoğlu’s presentation titled “Locals, Foreigners and the State: Contesting Interests of Agents in the Public Space of Dedeağaç Port during the Late Ottoman Period”. Click here for more information.
 
ODTÜ MİMARLIK TARiHİ Konuşmaları
 
ODTÜ Mimarlık Tarihi Konuşmalarının 66.ncısı, 1 Ocak 2020 tarihinde Ahmet Erdem Tozuğlu'nun  “Locals, Foreigners and the State: Contesting Interests of Agents in the Public Space of Dedeağaç Port during the Late Ottoman Period” başlıklı sunuşu ile gerçekleşecektir. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.
 

event
55 Yılın Ardından: ODTÜ Kültürel Mirası Koruma Lisansüstü Programı 55+ Etkinlikleri

ODTÜ Kültürel Miras Koruma Lisansüstü Programı tarafından ‘55 Yılın Ardından: ODTÜ Kültürel Miras Koruma Lisansüstü Programı 55+ Etkinlikleri’ kapsamında 3 Ocak 2020 tarihinde saat 14:30’da ODTÜ Mimarlık Fakültesi Kubbealtı Salonu’nda düzenlenecek Y. Mimar Rest. Uzm. Saadet Sayın’ın vereceği seminere davetlisiniz.
 
After 55 Years: METU Graduate Program of Conservation of Cultural Heritage 55+ Events
 

You are invited to the seminar by Saadet Sayın to be held by METU Graduate Program of Conservation of Cultural Heritage on 3 January 2020, 14:30 at METU Faculty of Architecture Kubbealtı Hall.
 

jury
2019-2020 Fall Semester Final Juries

Fall 2019-2020 final juries  of the Design Studios in the Department of Architecture will be held between 23-27 December 2019.
Click here for the program of the juries.

Mimarlık Bölümü Tasarım Stüdyoları 2019-2020 Güz dönemi final jürileri 23-27 Aralık 2019 tarihleri arasında.
Jüri programına buradan ulaşabilirsiniz.


 
 

symposium
11th Symposium on History of Architecture: "Spaces/ Times/ People: Fiction and History of Architecture"

You are invited to the 11th Symposium on History of Architecture themed as “Spaces/ Times/ People: Fiction and History of Architecture” to be held by METU Graduate Program of Architectural History on December 19-20 at METU Faculty of Architecture Kubbealtı Hall.
Click here for the program of the symposium.
 

11. Mimarlık Tarihi Lisansüstü Sempozyumu: “Mekanlar/ Zamanlar/ İnsanlar: Kurgu ve Mimarlık Tarihi”
 

ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı tarafından 19-20 Aralık tarihleri arasında, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Kubbealtı Salonu’nda düzenlenecek “Mekanlar/ Zamanlar/ İnsanlar: Kurgu ve Mimarlık Tarihi” konulu 11. Mimarlık Tarihi Lisansüstü Sempozyumu'na bekliyoruz.

Etkinlik programına buradan ulaşabilirsiniz.