ARCH 301 Lecture Series | Lecture by Nevzat Sayın

Within the scope of lecture series organized by Arch 301 Architectural Design Studio, the lecture by Nevzat Sayın will take place on Monday, October 30, at 14:00 in the Faculty of Architecture Amphitheatre.

 

Arch 301 Mimari Tasarım Stüdyosu'nun düzenlediği konuşma serisi kapsamında Nevzat Sayın'ın yapacağı sunuş, 30 Ekim Pazartesi günü saat 14:00'te Mimarlık Fakültesi Amfisi’nde gerçekleşecektir.