Archi-World Academy Awards 2017 - 2019 - IV edition

In the Archi-World Academy Awards 2017 - 2019 - IV edition,  the 4th year graduation project of our new graduate, Ömer Faruk Ağırsoy was selected as one of 12 winning projects by Mr. Branimir Medic from Cie Architects for a traineeship in Amsterdam. The award ceremony and presentation of the projects will be on January 16, 2019 in Munich, BAU 2019. We congratulate our graduate student.
 
Project Name: ‘Living with the Infrastructure | Bologna Center of Architecture ' 
 
Studio Instructors: Prof. Dr. Ayşen Savaş,  Prof Dr. Arzu Gönenç Sorguç, Tolga Hazan, Onat Öktem, Res. Ast. Sezin Sarıca
 
Competition Website: http://www.awacademy.org/
 
Archi-World Academy Awards 2017 - 2019 - IV edition
 
Archi-World Academy Awards 2017 - 2019 - IV edition'da, yeni mezunumuz Ömer Faruk Ağırsoy'un 4. sınıf mezuniyet projesi, Sayın Branimir Medic (Cie Architects) tarafından Amsterdam'da staj için 12 kazanan projeden biri olarak seçilmiştir. Ödül töreni ve proje sunumları 16 Ocak 2019'da Munich BAU 2019'da gerçekleşecektir. Öğrencimizi kutlarız.
 
Proje Adı:  ‘Living with the Infrastructure | Bologna Center of Architecture ' 
 
Studyo Eğitmenleri: Prof. Dr. Ayşen Savaş,  Prof Dr. Arzu Gönenç Sorguç, Tolga Hazan, Onat Öktem, Ar. Gör. Sezin Sarıca
 
Yarışma Websitesi: http://www.awacademy.org/