Art Honorary Prize

Prof.Dr. Jale Erzen UNESCO’ya bağlı International Art Association kurumunun Türkiye kolu Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) tarafından verilen 2016 Sanat İnsanı Onur Ödülünü almıştır.

Prof.Dr. Jale Erzen has been awarded with 2016 Art Honorary Prize by UPSD the branch of International Art Association (IAA) in Turkey which works in official partnership with UNESCO.