Conservation in Flux: Changing Paradigms in Conservation of Cultural Heritage in Different Geographies & Contexts // Devinim İçinde Koruma: Kültürel Miras Korumanın Farklı Coğrafyalar ve Bağlamlarda Değişen Paradigmaları

ODTÜ Restorasyon Programı'nın kuruluşunun 50. yılı için başlattığımız ‘CONSERVATION IN FLUX: CHANGING PARADIGMS IN CONSERVATION OF CULTURAL HERITAGE IN DIFFERENT GEOGRAPHIES & CONTEXTS / DEVİNİM İÇİNDE KORUMA: KÜLTÜREL MİRAS KORUMANIN FARKLI COĞRAFYALAR VE BAĞLAMLARDA DEĞİŞEN PARADİGMALARI’ temalı uluslararası etkinlikler dizisi, İTÜ Mimarlık Bölümü Öğretim Üyeleri Gülsün Tanyeli ve Yegan Kahya'nın vereceği 'Gök Medrese in Sivas: A Sad Story' başlıklı seminer ile devam edecektir.

50/4:
Gök Medrese in Sivas: A Sad Story
Gülsün Tanyeli + Yegan Kahya
05.12.2014 I 12:30 (Cuma) @ Mimarlık Fakültesi, Kubbealtı

Etkinlik Duyuru Metni İçin Tıklayınız.