Conservation in Flux: Changing Paradigms in Conservation of Cultural Heritage in Different Geographies & Contexts // Devinim İçinde Koruma: Kültürel Miras Korumanın Farklı Coğrafyalar ve Bağlamlarda Değişen Paradigmaları

50/7: Seminar
Sagalassos - Ağlasun: A Case of Transforming and Transformative Heritage
Ebru Torun
26.12.2014 I 12:00 (Friday) @ Faculty of Architecture, Kubbealtı