Conservation in Flux: Changing Paradigms in Conservation of Cultural Heritage in Different Geographies & Contexts // Devinim İçinde Koruma: Kültürel Miras Korumanın Farklı Coğrafyalar ve Bağlamlarda Değişen Paradigmaları

50+1/16: Workshop

Towards a socio-ecologically sustainable Ağlasun/Sagalassos

21-25.01.2016 @ Faculty of Architecture, Kubbealtı