Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı 2015 Onur Ödülleri

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nın 2015 Onur Ödülleri kapsamında değerli hocamız Prof. Dr. Jale Erzen "Sanat Çınarı Ödülü"nü almıştır. Bölümümüz adına kendisini kutluyor; bize yaşattığı gurur için teşekkür ediyorum.

---
Prof. Dr. T. Elvan Altan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimarlık Bölümü Başkanı