Lecture - On Architectural Utopianism

The lecture titled “On Architectural Utopianism” by Dr. Gizem Deniz Güneri Söğüt will be held on Tuesday, October 18th at 11:00 in Kubbealtı within the scope of Arch 505 Advanced Architectural Design Research/Section 2 course. All faculty members are cordially invited to the lecture.

Dr. Gizem Deniz Güneri Söğüt’ün “On Architectural Utopianism” başlıklı sunuşu, Arch 505 İleri Düzeyde Mimari Tasarım Araştırması/Section 2 dersi kapsamında 18 Ekim Salı günü saat 11:00’de Kubbealtı’nda gerçekleşecektir. Tüm fakülte üyeleri sunuşa davetlidir.