METU Architectural History Program 30th Anniversary Meetings

Within the scope of the "METU Architectural History Program 30th Anniversary Meetings" the lectures on the current studies of the faculty will be held in April-May 2019. This series will begin on April 2nd, 2019 with Lale Özgenel's presentation on "Tennis as Community and Space in Republican  Ankara".
 
ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı 30. Yıl Buluşmaları
 
"ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı 30. Yıl Buluşmaları" kapsamında programın öğretim üyelerinin güncel çalışmaları paylaşacağı seri Nisan-Mayıs 2019'da gerçekleştirilecektir. Bu seri, 2 Nisan 2019'da Lale Özgenel'in "Cumhuriyet Dönemi Ankara'sında Camia ve Mekan Olarak Tenis" sunuşu ile başlayacaktır.