METU Talks ARCHITECTURAL HISTORY / ODTÜ MİMARLIK TARiHİ Konuşmaları

Doç. Dr. Özge Öztekin, Hacettepe Üniversitesi
 
Şiir ve Mimari (I): XVIII. Yüzyılda Yazılmış Divanlardaki Tarih Manzumelerinde Devrin Mimari Yapılarının İşlenişi
 
6 December 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı
 
Click here for detailed information.