Mimarlık Bölümü Bahar'18 Sunuşları

"Mimarlık Bölümü Bahar'18 Sunuşları" kapsamında, Mimarlık Fakültesi Kubbealtı Salonu'nda 27 Mart 2018 Salı günü, Sayın Aylin Kalav (Dörken Sistem Teknik Pazarlama ve Özel Ürünler Yöneticisi) tarafından, 13:40-15:30 saatleri arasında “Temel Duvarı Koruma ve Drenaj Sistemleri - Yeşil Çatı Yapım Esasları” başlıklı seminer verilecektir.