Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı İlk Grup Jüri Değerlendirme Mülakatı

2019-2020 Güz Dönemi Mimarlık Tarihi lisansüstü programı ilk grup jüri değerlendirme mülakatı 25 Haziran 2019 Salı günü saat 10:00 (Doktora) ve 14:00 (Yüksek Lisans) saatlerinde gerçekleşecektir. 
 
The 2019-2020 Fall Semester Architectural History graduate program first group evaluation interview will be held on Tuesday, 25 June 2019, at 10: 00 (PhD) and 14:00 (MA).