Murat Karayalçın – Kentsel Projelerde Proje Demokrasisi Modeli

Arch401-Group 1 [de/ranged territories] invites the Faculty of Architecture to the online lecture by Murat Karayalçın on Thursday, 26.11.2020 at 14:00.
The lecture will be given in Turkish.
 
You can request the meeting details by contacting sckizil@metu.edu.tr
 
Arch401-Grup 1 [de/ranged territories], Mimarlık Fakültesini Murat Karayalçın'ın 26.11.2020 Perşembe günü saat 14: 00'da vereceği çevrimiçi sunuşa davet ediyor.
Sunuş dili Türkçedir.
 
Buluşma detayları için sckizil@metu.edu.tr ile iletişime geçebilirsiniz.