Necdet Ayık | Deutsches Architekturmuseum (DAM) Große Oper - Viel Theater Exhibition

The student of METU Architecture Department Necdet Ayık’s Frankfurt Theater project has been selected for the Deutsches Architekturmuseum’s Große Oper - Viel Theater exhibition during his Erasmus exchange program studies at Kassel University. 
http://grosseoper-vieltheater.de/studentenentwuerfe

 
Bölümümüz öğrencilerinden Necdet Ayık’ın Erasmus değişim programı ile eğitim gördüğü Kassel Üniversitesi’ndeki Frankfurt Tiyatrosu  projesi seçilerek Deutsches Architekturmuseum (DAM) Große Oper - Viel Theater sergisi kapsamında sergilenmeye layık görülmüştür.
http://grosseoper-vieltheater.de/studentenentwuerfe