Spaces / Times / People: Dispossession and Architectural History

METU Architectural History Graduate Symposium - Spaces / Times / People: Dispossession and Architectural History will be held online on December 24 2021. The details for the Zoom meeting are provided below.
Meeting ID: 995 3391 9581
Passcode: 195673
 
Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Mülksüzleştirme ve Mimarlık Tarihi
 
ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Sempozyumu Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Mülksüzleştirme ve Mimarlık Tarihi 24 Aralık 2021'de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Zoom toplantısı için detaylar aşağıdadır.
Toplantı Kimliği: 995 3391 9581
Şifre: 195673