Update in 2018-2019 Academic Calendar

2018-2019 Academic Calendar has been updated. 
 
You may access the table of changes by clicking here

2018-2019 Akademik Takvimi'i güncellenmiştir. 
 
İlgili değişiklik tablosuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.