Cities in transition: locality, identity and experience of place


Cities in transition: locality, identity and experience of place
 
issues for migrant and minority ethnic groups in rapidly emerging urban developments and typologies 
 
The workshop supported by British Council –Researcher Links programme will be held on 23rd - 27th October 2017 in Ankara by METU Department of Architecture in collaboration with University of East London, UK. The workshop aims to encourage international research collaboration between early career researchers working on the issues introduced by ‘new migrants’ in the current urban context.    
 
Click here for detailed information. 
 
Değişen kentler: yerellik, kimlik ve ‘yer’in deneyimi
 
hızla ortaya çıkan kentsel gelişmeler ve tipolojiler ışığında göçmenler ve azınlıkların sorunları 
 
British Council –Researcher Links programı kapsamında desteklenen, Türkiye’den Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İngiltere’den University of East London’ın ortaklaşa düzenledikleri ‘Değişen kentler: yerellik, kimlik ve ‘yer’in deneyimi -hızla ortaya çıkan kentsel gelişmeler ve tipolojiler ışığında göçmenler ve azınlıkların sorunları’ başlıklı çalıştay, 23-27 Ekim 2017 tarihlerinde ODTÜ Mimarlık Bölümü evsahipliğinde gerçekleşecek. 
 
Detalı bilgi için buraya tıklayınız.