Announcements

conference
Department of Architecture Fall Seminars '19

In the context of Faculty of Architecture, Department of Architecture Fall Seminars, a seminar entitled "Construction Coating Technologies and Exterior Thermal Insulation Systems" was given by Çağdaş Korkmaz, Sabit Mert Somtürk, Dr. Sanem Şenler Özbil and Arkın Konak between 13.40-17.30, on November 26th, 2019, Tuesday at YP A4 Hall.
 
You can reach the event poster here.
 
Mimarlık Bölümü Güz'19 Sunuşları
 
Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Güz Sunuşları kapsamında, 26 Kasım 2019 Salı günü, YP A4 Amfisi'nde; Sn. Çağdaş Korkmaz, Sn. Sabit Mert Somtürk, Sn. Dr. Sanem Şenler Özbil ve Sn. Arkın Konak tarafından saat 13:40-17:30 arasında "İnşaat Boyaları Teknolojileri ve Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri" konu başlıklı seminer gerçekleştirilmiştir.
 
Etkinlik posterine buradan ulaşabilirsiniz.
 

field trip
Field Trip to the TRAKYA CAM Polatlı Float Glass Factory Building

The field trip to the TRAKYA CAM Polatlı Factory building will be held on the 19th of November 2019, Tuesday, in the context of the course ARCH 251. The students are expected to make observations on different types of float glass, their basic materials properties and manufacturing stages of float glass. The field trip is composed of “a technical trip” in the manufacturing part of the factory building, “a seminar” on types of architectural glass and innovative ones, and “some demonstrative experiments” on rupture behaviour of some types of float glass, such as float glass, laminated glass, and tempered glass.
 
You may find the program by clicking here
 
TRAKYA CAM Polatlı Düzcam Üretim Tesisine Gezi
 
ARCH 251 dersi kapsamında 19 Kasım 2019 Salı günü TRAKYA CAM Polatlı düzcam üretim tesisine gezi yapılacaktır. Bu gezi sayesinde öğrencilerimiz, düzcam çeşitleri, temel malzeme özellikleri ve üretim aşamaları ile ilgili konularda bilgi sahibi olacaklardır. Bu içeriğe yönelik olarak öğrencilerimiz, düzcam üretim hattını yerinde göreceklerdir. Teknik gezinin yanısıra, öğrencilerimize, mimari cam ve yeni cam çeşitlerinin tanıtıldığı bir seminer verilecek; lamine cam, temperli cam gibi farklı cam çeşitlerinin kırılma davranışları üzerine birkaç deney yapılacaktır.
 
Programa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

field trip
The Field Trip to the KNAUF Factory Building

The field trip to the KNAUF Factory building was organized on the 12th of November 2019, Tuesday, in the context of the course ARCH 251. The students are expected to make observations on manufacturing stages of gypsum and gypsum board products, raw materials used in the products and some applications. The field trip is composed of seminars on safety rules in the factory, performance properties of gypsum and gypsum board products, technical trips in gypsum and gypsum board factory buildings and demonstrative gypsum plaster applications.
 
You may find the program by clicking here.
 
KNAUF Alçı ve Alçıpan Üretim Tesislerine Gezi

ARCH 251 dersi kapsamında 12 Kasım 2019 Salı günü KNAUF firmasının alçı ve alçıpan üretim tesislerine teknik gezi yapılacaktır. Bu gezi sayesinde öğrencilerimiz, alçı ve alçıpan ürünlerinin performans özellikleri, bu ürünlerin üretim aşamaları ve uygulama esasları ile ilgili konularda bilgi sahibi olacaklardır. Bu gezi kapsamında öğrencilerimize, tesis içerisinde uyulması gereken güvenlik kuralları ve alçı ve alçı levha ürünlerin performans özellikleri üzerine seminerler verilecek, alçı ve alçıpan üretim tesisleri gezilecek ve alçı sıva uygulamalarından örnekler gösterilecektir.
 
 Programa buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

conference
METU Talks ARCHITECTURAL HISTORY / ODTÜ MİMARLIK TARiHİ Konuşmaları

Nathan Leidholm, Bilkent University
 
A Persian King in Constantinople? Emperor Basil I and  the Historical Memory of Ancient Persia in Byzantium
 
31.10.2019 | 12:30 | Faculty of Architecture, Kubbealtı
 
Click here for more information

news
Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Sınav Sonucu

20/09/2019 tarihli Kültürel Mirası Koruma Programı Malzeme Koruma Laboratuvarı (Uygulamalı Birim) Öğretim Görevlisi sınav sonucuna buradan ulaşabilirsiniz.

news
Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

20/09/2019 tarihli Kültürel Mirası Koruma Programı Malzeme Koruma Laboratuvarı (Uygulamalı Birim) Öğretim Görevlisi ilanına başvuran adayların ön değerlendirme sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

event
2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni

2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni Programına buradan ulaşabilirsiniz.
 
2019-2020 Academic Year Opening Ceremony

You may access the program for 2019-2020 Academic Year Opening Ceremony here
 

news
Courses offered in 2019-2020 Fall Semester

The list of courses offered in 2019-2020 Fall semester is available here
 
2019-2020 Güz Dönemi Açılan Dersler
 
2019-2020 Güz Dönemi açılan derslerin listesine buradan ulaşabilirsiniz. 

news
Fall '20 Semester

Fall '20 semester starts on the 23rd of September.
 
Güz '20 dönemi 23 Eylül'de başlıyor.
 

news
Necdet Teymur Serbest Araştırma Ödülü

Necdet Teymur Serbest Araştırma Ödülüne 30 Eylül 2019 tarihine kadar başvurulabilir.
 
Duyuru posterine buradan ulaşabilirsiniz. 

 
Necdet Teymur Research Award
 
Necdet Teymur research award is open for submissions until September 30th, 2019
 
You may find the poster by clicking here

symposium
ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Sempozyumu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, iki yılda bir, lisansüstü öğrencilerin ve doktoralarını yeni tamamlamış araştırmacıların katılımına açık bir sempozyum serisi düzenlemektedir. Bu sempozyumların on birincisi, 19-20 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek ve “Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Kurgu ve Mimarlık Tarihi” temasına odaklanacaktır. 
 
Çağrı metnine buradan ulaşabilirsiniz. 
 
METU Architectural History Graduate Symposium
 
Middle East Technical University Graduate Program in Architectural History organizes a series of symposiums bi-annually, open to graduate students and researchers who have recently completed their Ph.D. studies. The eleventh meeting of the symposium series will take place on December 19-20, 2019 and focus on the theme of “Spaces / Times / Peoples: Fiction and Architectural History”
 
You may find the call for papers by clicking here
 

event
METU Graduation Ceremony

METU Graduation Ceremony was held on 30th of June, we congratulate all graduates and Department of Architecture's graduates and wish them best...
 
ODTÜ Mezuniyet Töreni  

ODTÜ Mezuniyet Töreni 30 Haziran'da gerçekleşti, tüm mezunları ve Mimarlık Bölümü mezunlarını en iyi dileklerle kutlarız...
 

event
METU Alumni Day

METU Alumni Day was held on 29th of June at the Faculty of Architecture.
 
ODTÜ Mezunlar Günü 

ODTÜ Mezunlar günü Mimarlık Fakültesi'nde 29 Haziran'da gerçekleşti.
 

event
METU Alumni Day Program

METU Alumni Day will be on 29th of June. 
 
You may 
find the program of METU Alumni Day for Faculty of Architecture by clicking here
 

ODTÜ Mezunlar Günü Programı
 
ODTÜ Mezunlar Günü 29 Haziran tarihinde gerçekleştirilecektir. 
 
Mezunlar Günü Mimarlık Fakültesi programına buradan ulaşabilirsiniz.

 

event
METU Alumni Day & Graduation Ceremony

METU Alumni Day will be on 29th and Graduation Ceremony will be on 30th of June
 
You may find the program of METU Alumni Day by clicking here
 
ODTÜ Mezunlar Günü & Mezuniyet Töreni
 
ODTÜ Mezunlar Günü 29 Haziran,  Mezuniyet töreni 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilecektir. 
 
Mezunlar Günü programına buradan ulaşabilirsiniz.

 

news
Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı İlk Grup Jüri Değerlendirme Mülakatı

2019-2020 Güz Dönemi Mimarlık Tarihi lisansüstü programı ilk grup jüri değerlendirme mülakatı 25 Haziran 2019 Salı günü saat 10:00 (Doktora) ve 14:00 (Yüksek Lisans) saatlerinde gerçekleşecektir. 
 
The 2019-2020 Fall Semester Architectural History graduate program first group evaluation interview will be held on Tuesday, 25 June 2019, at 10: 00 (PhD) and 14:00 (MA). 

exhibiton
Exhibition: Architect's Journey-Phrygia

14.06.2019 |16:30 | METU Museum of Archaeology

exhibiton
Exhibition: "X_Y Space"

The exhibition “X_Y Space” which embodies graduation projects of the 4th year architectural design studio is open in METU Faculty of Architecture. For detailed information: http://www.odtuarchgrad.com/

ODTÜ Mimarlık Bölümü 4. sınıf mimari tasarım stüdyosu mezuniyet projelerini içeren “X_Y Space” sergisi ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde ziyarete açıktır. Ayrıntılı bilgi için: http://www.odtuarchgrad.com/


symposium
"Rural Heritage: From Conception to Conservation” Symposium

"Rural Heritage: From Conception to Conservation” which is an international symposium aiming at discussing the various aspects of ‘rural heritage’ by bringing academicians together from different disciplines, will be held in METU Faculty of Architecture, Kubbealtı on 31th May Friday, between 09.00 - 19.30. International symposium is co-organized by METU Graduate Program of Conservation of Cultural Heritage and ICOMOS Turkey. The language of the symposium is English.
 
ODTÜ Mimarlık Bölümü, Kültürel Mirası Koruma Lisansüstü Programı ile ICOMOS Türkiye işbirliği ile düzenlenen ‘Kırsal Miras’ konusunu farklı disiplinlerin bakış açılarını, farklı yaklaşım ve örnekleri bir araya getirerek tartışmayı amaçlayan “Rural Heritage: From Conception to Conservation | Anlayıştan Korumaya Kırsal Miras” başlıklı uluslararası sempozyum, 31 Mayıs 2019 Cuma günü, 9.00-19.30 saatleri arasında, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Kubbealtı'nda düzenlenecektir. Sempozyumun dili İngilizce’dir. 
 

symposium
SANART | 3. TÜRKİYE ESTETİK KONGRESİ

SANART Estetik ve Görsel Kültür Derneği tarafından, Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü, Mimarlık Bölümü ile Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümünün işbirliği ile düzenlenen 3. Türkiye Estetik Kongresi'nde, estetik disiplininin farklı alanlarında çalışmakta olan araştırmacıların katkılarına yer verilmektedir. Kongre, 23-25 Mayıs 2019 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.

 

SANART 3rd TURKISH CONGRESS OF AESTHETICS

3rd Turkish Congress of Aesthetics is scheduled to be held on 23rd – 25th of May 2019, at METU Culture and Convention Center in Ankara, Turkey. The congress is organized by SANART Association of Aesthetics and Visual Culture, in cooperation with Ankara University Department of Philosophy, Middle East Technical University Departments of Philosophy, Architecture, Music and Fine Arts.

 

For the congress program click here.