Announcements

news
Necdet Teymur Serbest Araştırma Ödülü

Necdet Teymur Serbest Araştırma Ödülüne 30 Eylül 2019 tarihine kadar başvurulabilir.
 
Duyuru posterine buradan ulaşabilirsiniz. 

 
Necdet Teymur Research Award
 
Necdet Teymur research award is open for submissions until September 30th, 2019
 
You may find the poster by clicking here

symposium
ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Sempozyumu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, iki yılda bir, lisansüstü öğrencilerin ve doktoralarını yeni tamamlamış araştırmacıların katılımına açık bir sempozyum serisi düzenlemektedir. Bu sempozyumların on birincisi, 19-20 Aralık 2019 tarihinde düzenlenecek ve “Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Kurgu ve Mimarlık Tarihi” temasına odaklanacaktır. 
 
Çağrı metnine buradan ulaşabilirsiniz. 
 
METU Architectural History Graduate Symposium
 
Middle East Technical University Graduate Program in Architectural History organizes a series of symposiums bi-annually, open to graduate students and researchers who have recently completed their Ph.D. studies. The eleventh meeting of the symposium series will take place on December 19-20, 2019 and focus on the theme of “Spaces / Times / Peoples: Fiction and Architectural History”
 
You may find the call for papers by clicking here
 

event
METU Graduation Ceremony

METU Graduation Ceremony was held on 30th of June, we congratulate all graduates and Department of Architecture's graduates and wish them best...
 
ODTÜ Mezuniyet Töreni  

ODTÜ Mezuniyet Töreni 30 Haziran'da gerçekleşti, tüm mezunları ve Mimarlık Bölümü mezunlarını en iyi dileklerle kutlarız...
 

event
METU Alumni Day

METU Alumni Day was held on 29th of June at the Faculty of Architecture.
 
ODTÜ Mezunlar Günü 

ODTÜ Mezunlar günü Mimarlık Fakültesi'nde 29 Haziran'da gerçekleşti.
 

event
METU Alumni Day Program

METU Alumni Day will be on 29th of June. 
 
You may 
find the program of METU Alumni Day for Faculty of Architecture by clicking here
 

ODTÜ Mezunlar Günü Programı
 
ODTÜ Mezunlar Günü 29 Haziran tarihinde gerçekleştirilecektir. 
 
Mezunlar Günü Mimarlık Fakültesi programına buradan ulaşabilirsiniz.

 

event
METU Alumni Day & Graduation Ceremony

METU Alumni Day will be on 29th and Graduation Ceremony will be on 30th of June
 
You may find the program of METU Alumni Day by clicking here
 
ODTÜ Mezunlar Günü & Mezuniyet Töreni
 
ODTÜ Mezunlar Günü 29 Haziran,  Mezuniyet töreni 30 Haziran tarihinde gerçekleştirilecektir. 
 
Mezunlar Günü programına buradan ulaşabilirsiniz.

 

news
Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı İlk Grup Jüri Değerlendirme Mülakatı

2019-2020 Güz Dönemi Mimarlık Tarihi lisansüstü programı ilk grup jüri değerlendirme mülakatı 25 Haziran 2019 Salı günü saat 10:00 (Doktora) ve 14:00 (Yüksek Lisans) saatlerinde gerçekleşecektir. 
 
The 2019-2020 Fall Semester Architectural History graduate program first group evaluation interview will be held on Tuesday, 25 June 2019, at 10: 00 (PhD) and 14:00 (MA). 

exhibiton
Exhibition: Architect's Journey-Phrygia

14.06.2019 |16:30 | METU Museum of Archaeology

exhibiton
Exhibition: "X_Y Space"

The exhibition “X_Y Space” which embodies graduation projects of the 4th year architectural design studio is open in METU Faculty of Architecture. For detailed information: http://www.odtuarchgrad.com/

ODTÜ Mimarlık Bölümü 4. sınıf mimari tasarım stüdyosu mezuniyet projelerini içeren “X_Y Space” sergisi ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde ziyarete açıktır. Ayrıntılı bilgi için: http://www.odtuarchgrad.com/


symposium
"Rural Heritage: From Conception to Conservation” Symposium

"Rural Heritage: From Conception to Conservation” which is an international symposium aiming at discussing the various aspects of ‘rural heritage’ by bringing academicians together from different disciplines, will be held in METU Faculty of Architecture, Kubbealtı on 31th May Friday, between 09.00 - 19.30. International symposium is co-organized by METU Graduate Program of Conservation of Cultural Heritage and ICOMOS Turkey. The language of the symposium is English.
 
ODTÜ Mimarlık Bölümü, Kültürel Mirası Koruma Lisansüstü Programı ile ICOMOS Türkiye işbirliği ile düzenlenen ‘Kırsal Miras’ konusunu farklı disiplinlerin bakış açılarını, farklı yaklaşım ve örnekleri bir araya getirerek tartışmayı amaçlayan “Rural Heritage: From Conception to Conservation | Anlayıştan Korumaya Kırsal Miras” başlıklı uluslararası sempozyum, 31 Mayıs 2019 Cuma günü, 9.00-19.30 saatleri arasında, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Kubbealtı'nda düzenlenecektir. Sempozyumun dili İngilizce’dir. 
 

symposium
SANART | 3. TÜRKİYE ESTETİK KONGRESİ

SANART Estetik ve Görsel Kültür Derneği tarafından, Ankara Üniversitesi DTCF Felsefe Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü, Mimarlık Bölümü ile Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümünün işbirliği ile düzenlenen 3. Türkiye Estetik Kongresi'nde, estetik disiplininin farklı alanlarında çalışmakta olan araştırmacıların katkılarına yer verilmektedir. Kongre, 23-25 Mayıs 2019 tarihinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir.

 

SANART 3rd TURKISH CONGRESS OF AESTHETICS

3rd Turkish Congress of Aesthetics is scheduled to be held on 23rd – 25th of May 2019, at METU Culture and Convention Center in Ankara, Turkey. The congress is organized by SANART Association of Aesthetics and Visual Culture, in cooperation with Ankara University Department of Philosophy, Middle East Technical University Departments of Philosophy, Architecture, Music and Fine Arts.

 

For the congress program click here.

 

event
İNCİ ASLANOĞLU Mimarlık Tarihini Yazmak ve Öğretmek

Fakültemizin değerli hocası sayın İnci Aslanoğlu'nu anacağımız ve 30. Kuruluş Yılı programının kapanış etkinliği olan, "İnci Aslanoğlu, Mimarlık Tarihini Yazmak ve Öğretmek" buluşması meslektaşları, öğrencileri ve dostlarının katılımı ve konuşmalarıyla gerçekleşecektir. Buluşma kapsamında İnci Aslanoğlu adına T. Elvan Altan and Sevil Enginsoy Ekinci tarafından hazırlanan yayının da tanıtımı yapılacaktır.

22 Mayıs 2019 | 10:00 |  Mimarlık Amfisi
 
Etkinlik programı için buraya tıklayınız
 
İNCİ ASLANOĞLU Writing and Teaching Architectural History

The closing event of the METU Architectural History Program 30th Anniversary Meetings will be held to commemorate the valuable teacher of our faculty, İnci Aslanoğlu together with her colleagues, students and friends. In the scope of the event, the book titled "İnci Aslanoğlu İçin Bir Mimarlık Tarihi Dizimi" edited by T. Elvan Altan and Sevil Enginsoy Ekinci will also be introduced. 

22 May 2019 | 10:00 |  Mimarlık Amfisi

Click here for event program
 

exhibiton
METU Architectural History Program 30th Anniversary Meetings Exhibition: On the Same Page

The exhibition "On the Same Page, 30 Years of METU Architectural History Graduate Program", which is prepared within the scope of the 30th Year of the Graduate Program of METU Graduate School of Architecture, will bring the 30-year production of the program to the audience. Exhibition will be opened on Thursday, 16th of May at 17:00, Kubbealtı.
 
Click here for event poster
 
ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı 30. Yıl Buluşmaları Sergisi: On the Same Page
 
ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programının 30. Kuruluş Yılı programı kapsamında hazırlanan ve Programın 30 yıllık üretimini izleyici ile buluşturacak olan "On the Same Page", 30 Years of METU Architectural History Graduate Program" sergisinin açılışı 16 Mayıs Perşembe günü, saat 17.00'de, Kubbealtı alanında yapılacaktır.

Etkinlik posteri için buraya tıklayınız
 


jury
2018-2019 Spring Semester Final Juries

METU Architecture Final Juries 2018-2019 Spring Semester will be held on 14-21 May.

ODTÜ Mimarlık 2018-2019 Bahar Dönemi final jürileri 14-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

exhibiton
METU Campus Documented Travelling Exhibition

Within the scope of the Getty Foundation Keeping It Modern project, the exhibition of "METU Campus Documented" will be a part of the activities to be held in the Research Week program at the TU Delft Faculty of Architecture.

"METU Campus Documented" sergisi, Getty Vakfı Keeping It Modern projesi kapsamında, TUDelft Mimarlık Fakültesi'nde Research Week programı içinde yapılacak olan aktivitelerin bir parçası olacak.

field trip
Planning and Design in Urban Conservation Field Trip

Our Graduate Program in Conservation of Cultural Heritage was in the field trip in Gaziköy/Tekirdağ in the scope of the Planning and Design in Urban Conservation course, run by Assoc.Prof.Dr. A.Güliz Bilgin Altınöz, Dr. Özgün Özçakır and Res. Asst. Meltem Çetiner.

Kültürel Mirası Koruma Programı, Doç. Dr. A. Güliz Bilgin Altınöz, Dr. Özgün Özçakır ve Araş. Gör. Meltem Çetiner tarafından yürütülen Planning and Design in Urban Conservation dersi kapsamında Gaziköy/Tekirdağ'daydı.

field trip
AH 547 Field Trip

METU Students from "AH 547 Architect's Journey" course tracked down the Phrygian monuments in the area extending from the provinces of Afyonkarahisar and Eskişehir to Gordion between April 13-15, 2019 with Belgin Turan Özkaya, Haluk Zelef, Ela Alanyalı and Elif Bilge.

"AH 547 Architect's Journey" dersi kapsamında ODTÜ öğrencileri, 13-15 Nisan arasında, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Gordion'a uzanan Frig yolunda Frig anıtlarının izini Belgin Turan Özkaya, Haluk Zelef, Ela Alanyalı ve Elif Bilge ile sürdüler.

award
VEKAM Araştırma Ödülü

Mimarlık Tarihi Programımız yüksek lisans öğrencilerinden Cem Dedekargınoğlu, “Reading the Story of the American Billet (General Directorate of Petrol Ofisi) Building through the American Impact on the Development of Ankara” başlıklı araştırma önerisiyle 2019 yılı Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) Araştırma Ödülü’ne layık görülmüştür.
 
Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız. 
 
VEKAM Research Award
 
Cem Dedekargınoğlu, a graduate student from Architectural History Program, is granted 2019 Koç University Ankara Studies Research Center (VEKAM) Research Award, with the research proposal titled “Reading the Story of the American Billet (General Directorate of Petrol Ofisi) Building through the American Impact on the Development of Ankara”.
 
For more information click here.

field trip
ARCH 102 Field Trip

Our 1st year studio group, run by Assoc. Prof. Dr. İpek Gürsel Dino, Assist. Prof. Dr. Pelin Yoncacı Arslan, Assist. Prof. Dr. Esin Kömez, Inst. Dr. Berrin Zeytun Çakmaklı, part-time Inst. Ekin Pınar and research assistants, Zuhal Acar, Nihan Büşra Aydın, Elif Bekar, Seren Ertan, Öncü Özalp, Ensar Temizel was in the field trip that they visited Niğde Gümüşler Monastery and Göreme open-air museum for their final project.

-

Doç. Dr. İpek Gürsel Dino, Dr. Öğr. Üyesi Pelin Yoncacı Arslan, Dr. Öğr. Üyesi Esin Kömez, Öğr. Grv. Dr. Berrin Zeytun Çakmaklı, yarı zamanlı Öğr. Grv. Ekin Pınar ve araştırma görevlileri Zuhal Acar, Nihan Büşra Aydın, Elif Bekar, Seren Ertan, Öncü Özalp ve Ensar Temizel tarafından yürütülen 1. sınıf stüdyo grubumuz final projesi kapsamında Niğde Gümüşler Manastırı ve Göreme Açık Hava Müzesi'ndeydiler.

field trip
ARCH 202 Field Trip

Our 2nd year studio group, run by Prof. Dr. Güven A. Sargın, Assoc. Prof. Dr. Ela Aral, Assoc. Prof. Dr. İnci Basa, part-time Instructors Müge Cengizkan, Fatih Cengiz Öz, Duygu Tüntaş, Barış Yağlı and Res. Asst.s Mehmet Melih Cin, Serdar Erişen, Nadide Gür, Gülnur Güler Kavas, Sinan Cem Kızıl, Elif Öztek and Neris Parlak Temizel was in the field trip that they visited METU Informatics and Innovation Centre and Bahçelievler - Ankara neighborhood for their final project.

-

Prof. Dr. Güven A. Sargın, Doç. Dr. Ela Aral, Doç. Dr. İnci Basa, yarı zamanlı Öğr. Gör. lileri Müge Cengizkan, Fatih Cengiz Öz, Duygu Tüntaş, Barış Yağlı ve Araş. Gör. lileri Mehmet Melih Cin, Serdar Erişen, Nadide Gür, Gülnur Güler Kavas, Sinan Cem Kızıl, Elif Öztek ve Neris Parlak Temizel tarafından yürütülen 2. sınıf stüdyo grubumuz final projesi kapsamında ODTÜ Teknokent Bilişim ve İnovasyon Merkezi'ni ve Ankara - Bahçelievler Mahallesi'ni ziyaret ettikleri gezideydiler.