Announcements

seminar
METU Talks ARCHITECTURAL HISTORY / ODTÜ MİMARLIK TARiHİ Konuşmaları

Namık Erkal, TED University
 
Mediterranean Talks Architectura Franca: Architectural Episodes of the Golden Horn Arsenal Istanbul
 
14 December 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı
 
Click here for detailed information.
 

seminar
METU Talks ARCHITECTURAL HISTORY / ODTÜ MİMARLIK TARiHİ Konuşmaları

Doç. Dr. Özge Öztekin, Hacettepe Üniversitesi
 
Şiir ve Mimari (I): XVIII. Yüzyılda Yazılmış Divanlardaki Tarih Manzumelerinde Devrin Mimari Yapılarının İşlenişi
 
6 December 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı
 
Click here for detailed information. 
 

conference
3. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi

Yapı Üretimi, Kullanımı ve Koruma Süreçleri
 
25-26 November 2016 | METU Faculty of Architecture, Auditorium 
 
Click here for event program. 

 

seminar
METU Talks ARCHITECTURAL HISTORY / ODTÜ MİMARLIK TARiHi Konuşmaları

Şule Pfeiffer-Taş
 
“Aydınoğullarının Çok-kültürlü Ticaret ve Yönetim Merkezi : Ayasuluk-Efes”

 
22 November 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı

 
Click here for detailed information.
 

seminar
METU Talks ARCHITECTURAL HISTORY / ODTÜ MİMARLIK TARiHi Konuşmaları

Richard Piran McClary

 

"Medieval Craftsmen and the birth of the Rūm Saljūq Aesthetic: TheʿIzz al-Dīn Kay Kāwūs Hospital in Sivas"

 

16 November 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı

 

Click here for detailed information. 

 

field trip
Field Trip to the AKG AAC Factory Building - Kırıkkale, Turkey

A technical field trip is organized to the AKG Autoclaved Aerated Concrete Factory on the 1st of November 2016, Tuesday, in the context of the course ARCH 251. The students are expected to observe the stages of AAC building material production, the raw materials of these products, their material characteristics, storage conditions and their application fields. The field trip is composed of a short seminar on material characteristics of AAC products, field trips to the factory building and some wall finishing applications using AAC products.

AKG Gazbeton Fabrikası'na Teknik Gezi - Kırıkkale, Türkiye 

Arch 251 dersi kapsamında 1 Kasım 2016 Salı günü AKG Gazbeton Fabrikası'na teknik gezi yapılacaktır. Bu gezi sayesinde öğrencilerimiz, gazbeton yapı malzemesinin hammade özellikleri, üretim aşamaları, saklama kosulları ve kullanım alanları ile ilgili konularda bilgi sahibi olacaklardır. Bu içeriğe yönelik olarak, gazbeton fabrikasında öğrencilerimize malzeme semineri verilecek, üretim sahaları gezilecek ve gazbeton duvar uygulamalarından örnekler gösterilecektir.

exhibiton
IKSV 3rd İstanbul Design Biennial - Are We Human?

METU Faculty of Architecture Replies: Not Yet...

 

22 October - 30 December 2016 | 09:30-17:30 | Kadir Has University, Main Hall

The 3rd Istanbul Design Biennial, which will be open between 22 October - 30 December 2016, revolves around the question as: Are We Human? Curated by Beatriz Colomina and Mark Wigley, this international event is to provoke the idea that design itself needs to be redesigned, by exploring the intricate relationship between "design" and "its human aspects." In this regard, METU Faculty of Architecture replies their inquiry with its own satirical repertoire via the faculties of pure planning and design; "not yet..." 

Click here for IKSV 3rd İstanbul Design Biennial Official Website.

 

To watch the video of METU Faculty of Architecture click play button below:

 

field trip
Field Trip to the KNAUF Factory Building

The field trip to the KNAUF Factory building was organized on the 25th of October 2016, Tuesday, in the context of the course ARCH 251. The students are expected to observe the stages of gypsum and gypsum board production, the raw materials of these products, their material characteristics, storage conditions and their application fields. The field trip is composed of a short seminar on material characteristics of gypsum products, field trips to the two factory buildings (gypsum and gypsum board) and some wall finishing applications using gypsum products. The program and time table could be obtained by clicking here.

 

KNAUF Alçı ve Alçıpan Üretim Tesisleri Gezisi

Arch 251 dersi kapsamında 25 Ekim 2016 Salı günü KNAUF alçı ve alçıpan üretim tesislerinde gezi yapılacaktır. Bu gezi sayesinde öğrencilerimiz, alçı ve alçıpan ürünlerinin malzeme ve hammadde özellikleri, üretim aşamaları, stoklama kosulları ve kullanım sahaları ile ilgili konularda bilgi sahibi olacaklardır. Bu içeriğe yönelik fabrikada öğrencilerimize, malzeme semineri verilecek, üretim sahaları ve laboratuvar gezilecek ve alçıpan duvar uygulamalarından örnekler gösterilecektir. Gezi programı ve zaman çizelgesi buradan ulaşılabilir. 

seminar
METU talks Architectural History 45

ODTÜ Mimarlık Tarihi Konuşmaları'nın 45.si Prof. Dr. Can Bilsel'in katılımıyla 11 Ekim 2016 Salı günü 12:30'da Kubbealtı'nda gerçekleştirilecektir.

The 45th of METU talks Architectural History series will be held with the contribution of Prof. Dr. Can Bilsel on October 11, 2016, at 12:30 in Kubbealtı Hall.

news
2016-2017 Öğretim Yılı 1.Dönem Açılacak Dersler

2016-2017 Öğretim Yılı 1.Dönem Açılacak Derslerin listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

2016-2017 1.Dönem Ders Listesi

 

award
Art Honorary Prize

Prof.Dr. Jale Erzen UNESCO’ya bağlı International Art Association kurumunun Türkiye kolu Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) tarafından verilen 2016 Sanat İnsanı Onur Ödülünü almıştır.

Prof.Dr. Jale Erzen has been awarded with 2016 Art Honorary Prize by UPSD the branch of International Art Association (IAA) in Turkey which works in official partnership with UNESCO.

 

award
Modern Güzeldir

Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans öğrencilerinden Tuğba Özer, Mimarlar  Derneği 1927'nin düzenlediği “Modern Güzeldir” başlıklı metin  yarışmasında üç eşdeğer ödülden birini kazanmıştır. Kendisini  bölümümüz adına kutluyor; başarılarının devamını diliyoruz.

 

award
Prosteel 2015

Prosteel 2015 Yarışması'nda, Mimarlık 4. sınıf öğrencilerimizden Nihal Ünal, Aycan Yılmaz ve Damlanur İlipınar'ın ekibinin projesi Mannesman Özel Ödülü; Ceren Tonkal, Fırat Taban ve Selen Karaseyfioğlu ile Burcu Eryılmaz ve İrem Demiröz'ünile Çağlan Çelebi ve Gizem Nur Aydemir'in ekiplerinin projeleri Mansiyon Ödülleri almışlardır. 

 

award
Sanat Çınarı Ödülü

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı’nın 2015 Onur Ödülleri kapsamında değerli hocamız Prof. Dr. Jale Erzen "Sanat Çınarı Ödülü"nü almıştır.

award
11th International Edition of ISOVER Multi Comfort House Students Contest

Isover MCH Öğrenci Yarışması'nda 20 ülkeden-34 farklı uyruktan öğrencilerin hazırladığı projeler arasından ülkemizi 2. sırada temsil eden öğrencilerimiz Mirbek Bekboliev, Kutay Can Biberoğlu ve Burak İlhan’a ait proje "Jüri Özel Ödülü" almaya hak kazanmıştır.

 

symposium
METU Architectural History Graduate Researches Symposium “Spaces / Times / Peoples: Nostalgia and Architectural History” December 24-25, 2015

Middle East Technical University Graduate Program in Architectural History organizes a series of symposiums bi-annually, open to graduate students and researchers who have recently completed their Ph.D. studies. The ninth meeting of the symposium series will take place on December 24-25, 2015 and focus on the theme of “Spaces / Times / Peoples: Nostalgia and Architectural History”.

You can find the call for papers in this link.


ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu
“Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Nostalji ve Mimarlık Tarihi”
24-25 Aralık, 2015

 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı, iki yılda bir, lisansüstü öğrencilerin ve doktoralarını yeni tamamlamış araştırmacıların katılımına açık bir sempozyum serisi düzenlemektedir. Bu sempozyumların dokuzuncusu, 24-25 Aralık 2015 tarihinde düzenlenecek ve “Mekanlar / Zamanlar / İnsanlar: Nostalji ve Mimarlık Tarihi” temasına odaklanacaktır.
 
Bildiri çağrısını bu bağlantıda bulabilirsiniz.

 

award
Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri

ODTÜ Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı'nın kurucu başkanı Prof. Dr. İnci Aslanoğlu Mimarlar Odası'nın "Mimarlığa Katkı Dalı Başarı Ödülü"nü almıştır.

Prof. Dr. İnci Aslanoğlu, the founding Chair of METU Architectural History Graduate Program, has received the Success Award of the Turkish Chamber of Architects for her contribution to architecture.

 

seminar
METU TALKS ARCHITECTURAL HISTORY 44

Mimarlık Tarihi Konuşmalarının 44.sü Cecilia Olovsdotter'in katılımıyla 3 Mayıs Salı günü saat 12.30'da Kubbealtında gerçekleştirilecektir.

The forty-fourth session of METU Talks will be held with the contribution of Cecilia Olovsdotter on May 3rd, at 12.30 in Kubbealtı Hall.

 

seminar
Building Bridges - Ercan Ağırbaş

Ercan Ağırbaş:"About Connection and Perception"

16 May 2016 | 12:30 | METU Faculty of Architecture, Kubbealtı